Ở đời lấy Muối làm ngon
Lấy Nước làm sạch, lấy Con làm giàu
Đi qua núi khổ vực sầu
Muối pha nước rửa thương đau nhân tình

Trái đất giọt lệ nhân sinh
Lang thang Vũ trụ một mình cô đơn
Triệu năm biển mặn vẫn còn
Triệu năm sóng vỗ chẳng mòn thời gian

Thành sông Nước tạo giang san
Từ muôn tầng đá Muối tan vào đời
Vạn sinh linh, vạn kiếp người
Nước cùng Muối kết luân hồi Địa Thiên

Buông đi bao nỗi ưu phiền
Tham Sân Si bỏ, đứng lên hát cười
Thấu tình vị Muối tinh khôi
Thấm ơn Nước ngọt , trong tôi mãi còn
………
Xin người lấy Muối làm ngon
Lấy Nước làm sạch, lấy Con làm giàu
Nếu đời gây chút thương đau
Biển kia tẩy rửa cho nhau lại lành

-Nguyễn Tất Thịnh-

Thơ về Muối & Nước